Ліцензія на провадження діяльності з управління активами.