І. Відомості про фінансову установу (особу, що надає фінансові послуги).

 1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест».
 2. Ідентифікаційний код: 22334753.
 3. Місцезнаходження: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Головацького, будинок № 23А.
 4. Державна реєстрація: дата державної реєстрації в ЄДР – 28.04.2004, номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації – 14151200000000911, дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації – 22.09.2004.
 5. Власники істотної участі: Петрук С.І., Петрук Т.М., Петрук Л.С.
 6. Склад наглядової ради: Петрук С.І., Петрук Т.М., Петрук Л.С.
 7. Склад виконавчого органу: Давидович А.В., Наконечна І.В.
 8. Відокремлені підрозділи: відсутні.
 9. Ліцензії та дозволи: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): серії АД № 034370, видана 05.06.2012 р. на підставі рішення НКЦПФР від 17.05.2012 р. № 406.
 10. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ: реєстраційний номер (номер запису) в державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги, – 338.
 11. Контактний телефон: +38 032 238-79-00.
 12. Адреса електронної пошти та адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: karpaty.inv@gmail.com.
 13. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності фінансової установи: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, офіційний веб-сайт: https://www.nssmc.gov.ua/, телефони: 0442542430, 0442542331, 0442802826, адреса електронної пошти для звернення громадян: office@nssmc.gov.uа.

ІІ. Відомості про фінансові послуги, що можуть надаватися фінансовою установою.

 1. Перелік послуг: діяльність з управління активами інституційних інвесторів – це професійна діяльність учасника ринків капіталу – компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору з інституційними інвесторами, чи професійна діяльність учасника ринків капіталу – іншої фінансової установи, що провадиться нею на підставі договору з емітентом іпотечних облігацій (код КВЕД – 66.30 Управління фондами).
 2. Порядок та умови надання послуг: регулюється спеціальним законодавством (зокрема, Законом України «Про інститути спільного інвестування»).
 3. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги, загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками: встановлюються умовами конкретних договорів та нормами чинного законодавства України.
 4. Договір про надання фінансових послуг, наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг, строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору, наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій, порядок внесення змін та доповнень до договору: встановлюються умовами конкретних договорів.
 5. Мінімальний строк дії договору: не застосовується.
 6. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: для даного виду послуг застосування процентних ставок не передбачається.
 7. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг та можливість і порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг: застосовуються механізми, що передбачені нормами чинного законодавства України.
 8. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства: збитки, завдані КУА інституту спільного інвестування внаслідок порушення нею вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, відшкодовуються за рахунок резервного фонду КУА, а в разі недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна КУА. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами повинен становити не менш як 7 мільйонів гривень. У компанії з управління активами створюється резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу.