Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік.