АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест”  станом на 31 грудня 2016 року