ПРИМІТКИ

до річної фінансової звітності за 2015 рік