Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік.