Свідоцтво НКЦПФР про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Свідоцтво НКЦПФР № 00621.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 23300621. Дата внесення відомостей – 02.05.2018 р.