Спростування розкритої недостовірної інформації та розкриття виправленої інформації

На виконання п. 11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями) Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22334753, місцезнаходження: Україна, 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Головацького, 23А) (надалі – Товариство), повідомляє про те, що Товариством 24.04.2023 року самостійно було встановлено факт оприлюднення недостовірної Річної інформації емітентів цінних паперів, розміщеної у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку 20.04.2023,  а також подано до НКЦПФР через (програмно-технічний комплекс «Система моніторингу фондового ринку»), а саме:  в частині звіт керівництва (звіт про управління) – не розміщена інформація яка подається в звіті керівництва (звіті про управління).

Причина розкриття недостовірної інформації – технічний збій.

Виправлена Річна інформація емітентів цінних паперів буде розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку – 24.04.2023 року та подано до НКЦПФР – 24.04.2023 року.

Посилання на файл з виправленою інформацією додається нижче:

Файл звітності (виправлений): посилання для завантаження і перегляду

Файл звітності з ЕЦП (виправлений): посилання для завантаження і перегляду