Управління активами інституційних інвесторів

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів – це професійна діяльність учасника фондового ринку – компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів

Компанія з управління активами – господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією.

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом. Компанія з управління активами може провадити діяльність з управління іпотечним покриттям, а також одночасно здійснювати управління активами кількох інститутів спільного інвестування.

Компанія з управління активами бере участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів інституту спільного інвестування, активами якого компанія управляє. При цьому, у відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду діє від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду – за власний рахунок.

 

Важливою перевагою інвестиційних фондів є професійне управління активами. У ПрАТ КУА «Карпати-інвест» працюють кваліфіковані фахівці з багатолітнім досвідом роботи в галузі – понад 20 років плідної праці на ринку фінансових послуг.

ПрАТ КУА «Карпати-інвест», управляючи коштами інвесторів, має можливість формувати диверсифікований портфель активів фондів з різних фінансових інструментів, завдяки чому досягається високий рівень рентабельності залучених активів.

Передаючи свої фінанси під управління нашої компанії, Ви зберігаєте власний час, оскільки у Вас не виникає необхідності вивчати ситуацію на фондовому ринку і яким-небудь чином реагувати на неї. Цю місію бере на себе ПрАТ КУА «Карпати-інвест».