Баланс (Звіт про фінансовий стан)  на 31 грудня 2018 р.