Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.