Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2014 р.