ПОВІДОМЛЕННЯ про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур»

Керуючись вимогами розділу 5 Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 18.06.2013 р. № 1047 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.07.2013 р. за № 1198/23730 (далі – Положення), з метою дотримання передбаченого Положенням порядку продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» (далі – ПВІФ «Карпати-Венчур»/Фонд) повідомляємо наступне.
07.06.2024 р. правлінням ПрАТ КУА «Карпати-інвест» прийнято рішення про продовження строку діяльності ПВІФа «Карпати-Венчур» на 20 років – до 13.08.2044 р.

Читати далі

Щодо фінансової звітності ПВІФ “Карпати-Венчур”

Фінансову звітність ПВІФ “Карпати-Венчур” та/або звіт аудитора щодо такої фінансової звітності за будь-який звітний період (рік) можна отримати надіславши відповідний запит в довільній формі на електронну адресу: karpaty.inv@gmail.com.

У запиті слід вказати прізвище, ім’я та по батькові заявника (для фізичних осіб) або найменування та код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), а також контактний номер телефону.

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест».

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 22334753.

Місцезнаходження (поштова адреса) – 79018, м. Львів, вул. Головацького, 23А.

Ліцензія НКЦПФР – серія АД №034370 від 05.06.2012 р., строк дії: 05.06.2012 р. –  необмежений.

Контактні номери телефонів: (032) 238-79-00, (032) 242-63-07.

Відомості про центральний депозитарій

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 30370711.

Місцезнаходження (поштова адреса) – 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія А01 №795373, дата реєстрації – 17.05.1999 р., номер запису -1 074 105 0016 010655.

Контактні номери телефонів: (044) 591-04-00, (044) 591-04-04.