Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2013 р.