ПРИМІТКИ

до річної фінансової звітності за 2014 рік