ПРИМІТКИ

до річної фінансової звітності за 2013 рік