СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ІНСТИТУТ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Свідоцтво НКЦПФР № 593-1 від 12.04.2013 р.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 233593. Дата внесення відомостей – 16.03.2007 р.