Загальна інформація про ПВІФ "Парадіз Венчурс"

Повне найменування – Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Парадіз Венчурс».

Скорочене найменування – ПВІФ «Парадіз Венчурс».

Код за ЄДРІСІ – 23300495.

Дата реєстрації (внесення відомостей до ЄДРІСІ) – 29.03.2017 р.

Строк діяльності – 29.03.2017 р. – 29.03.2027 р.

Тип  закритий строковий.

Вид – недиверсифікований венчурний.

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів – 5.000.000,00 грн.

Кількість інвестиційних сертифікатів – 5.000.000 шт.

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 1,00 грн.

Форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна.

Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні.

Компанія з управління активами – Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (код за ЄДРПОУ – 22334753).