Загальна інформація про ПВІФ "Захід-Інвест"

Повне найменування – Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Захід-Інвест».

Скорочене найменування – ПВІФ «Захід-Інвест».

Код за ЄДРІСІ – 2331339.

Дата реєстрації (внесення відомостей до ЄДРІСІ) – 06.07.2009 р.

Строк діяльності – 06.07.2009 р. – 06.07.2024 р.

Тип  закритий строковий.

Вид – недиверсифікований венчурний.

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів – 150.000.000,00 грн.

Кількість інвестиційних сертифікатів – 150.000.000 шт.

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 1,00 грн.

Форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна.

Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні.

Компанія з управління активами – Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (код за ЄДРПОУ – 22334753).