Перелік осіб, які обслуговують фонд:

Відомості про компанію з управління активами:
 • повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»;
 • ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 22334753;
 • місцезнаходження (поштова адреса) – 79018, м. Львів, вул. Головацького, 23А;
 • ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): серії АД № 034370, видана 05.06.2012 р. на підставі рішення НКЦПФР від 17.05.2012 р. № 406;
 • контактні номери телефонів: (032) 238-79-00, (032) 242-63-07.
Відомості про центральний депозитарій:
 • повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;
 • ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 30370711;
 • місцезнаходження (поштова адреса) – 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г;
 • контактні номери телефонів: (044) 363-04-00, (044) 363-04-01.
Відомості про депозитарну установу, що здійснює обслуговування рахунку в цінних паперах:
 • повне найменування – Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів»;
 • ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 09801546;
 • місцезнаходження (поштова адреса) – 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1;
 • ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – серії АЕ № 263485 від 01.10.2013 р., рішення про видачу № 2182;
 • контактні номери телефонів: (032) 245-64-21, (032) 235-06-40.
Відомості про аудиторську фірму:
 • повне найменування – Господарське товариство з обмеженою відповідальністю, Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит»;
 • ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 20833340;
 • місцезнаходження (поштова адреса) – 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, б. 172, кв. 52;
 • свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів – № 0541 від 26.01.2001 р.;
 • контактні номери телефонів: (032) 225-68-70, (032) 225-68-80.
Відомості про оцінювача майна:
 • повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Профоцінка»;
 • ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 37278322;
 • місцезнаходження (поштова адреса) – 79058, м. Львів, просп. Чорновола, б. 59, каб. 9;
 • сертифікат суб’єкта оціночної діяльності – № 948/19 від 06.12.2019 р., строк дії: 06.12.2019 р. – 06.12.2022 р.;
 • контактні номери телефонів: (032) 231-95-35; (096) 814-17-91.