Повідомлення інформації про ліквідацію Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Глорія”

ПОВІДОМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

про ліквідацію Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Глорія» (код за ЄДРІСІ – 233594), порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог

Керуючись вимогами розділу ІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2605 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2013 р. за № 2128/24660, ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Глорія» (далі – ПВІФ «Глорія»/Фонд) Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (далі – Товариство) повідомляє наступне.

  1. 29.03.2019 р. Правлінням Товариства прийнято рішення про припинення діяльності ПВІФу «Глорія» до закінчення строку, встановленого регламентом Фонду (16.03.2027 р.), шляхом його ліквідації, за погодженням всіх учасників Фонду (Протокол Правління Товариства від 29.03.2019 р. № 18/19).
  2. Порядок та строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до ПВІФ «Глорія»:
  • строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду – 2 (два) місяці з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні);
  • заяви із вимогами подаються на ім’я голови ліквідаційної комісії Фонду – Баскіна Г.Ю., за адресою Товариства, а саме: 79018, м. Львів, вул. Головацького, 23а (контактний номер телефону: (032) 242-63-07);
  • до заяв обов’язково додаються належним чином оформлені документи, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог до Фонду;
  • кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає розгляду ліквідаційною комісією протягом 5-ти робочих днів з дати її отримання;
  • за результатом розгляду вказаних заяв ліквідаційна комісія приймає рішення про затвердження або обґрунтоване відхилення вимог кредиторів, про яке не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє кредиторів шляхом надсилання рекомендованих листів на адреси, що вказані у заявах відповідних кредиторів.

                                       Ліквідаційна комісія Фонду