Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (про зміну складу посадових осіб емітента)

08.11.2021 р. у зв’язку із смертю Столмова Євгена Михайловича достроково припинено його повноваженя як члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” (код ЄДРПОУ – 22334753). Повноваження припинено на підставі абз.2 ч.1 ст.57 Закону України “Про акціонерні товариства” без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє Столмов Є.М. в статутному капіталі емітента – 0 %. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 30.04.2021 р. Замість особи, повноваження якої припинено (Столмова Є.М.), на займану ним посаду члена Наглядової ради ПрАТ КУА “Карпати-інвест” нікого не призначено (не обрано).

Файл повідомлення з ЕЦП: посилання для завантаження і перегляду