Відомості про про зміну складу посадових осіб емітента

На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” (далі – Емітент) від 01.05.2024 р. (Протокол № 40/24 від 01.05.2024 р.), у зв’язку із закінченням 05.05.2024 р. строку повноважень припинено повноваження голови та члена правління Емітента та обрано (переобрано) з 06.05.2024 р. безстроково голову та членів правління Емітента.

Детальна інформація у електронному документі, що додається:

Електронний документ з відомостями у форматі PDF та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Електронний документ з відомостями у машинозчитувальному форматі (XML) та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Регулярна інформація про емітента (річний звіт емітента) за 2023 рік

Виправлена та достовірна інформація.

Електронний документ звітності у форматі PDF та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Електронний документ звітності у машинозчитувальному форматі (XML) та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Регулярна інформація про емітента (річний звіт емітента) за 2023 рік

(Інформація частково недостовірна. Виправлений звіт розміщено вище)

Електронний документ звітності у форматі PDF та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Електронний документ звітності у машинозчитувальному форматі (XML) та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Відомості про про зміну складу посадових осіб емітента

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” (далі – Емітент) від 17.04.2024 р. (Протокол № 31 від 17.04.2024 р.), у зв’язку із закінченням 30.04.2024 р. строку повноважень припинено повноваження голови та членів наглядової ради та обрано (переобрано) з 01.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р. голову та членів наглядової ради Емітента.

Детальна інформація у електронному документі, що додається:

Електронний документ з відомостями у форматі PDF та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Електронний документ з відомостями у машинозчитувальному форматі (XML) та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (про зміну складу посадових осіб емітента)

На підставі рішення наглядової ради  Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» від 08.05.2023 р. (Протокол № 19/23 від 08.05.2023 р.) відбулася зміна голови правління (керівника) емітента. Детальніша інформація наведена нижче у прикріплених файлах.

Файл повідомлення з ЕЦП: посилання для завантаження і перегляду

Читати далі

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (про зміну складу посадових осіб емітента)

У зв’язку із внесенням змін до статуту Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” (далі – Емітент) (Протокол № 30 від 10.04.2023 р.), та внесенням у зв’язку із цим змін до штатного розпису Емітента (Протокол засідання наглядової ради № 18/23 від 14.04.2023 р.) виключено зі штатного розпису Емітента (ліквідовано) посаду президент та припинено повноваження Петрука Сергія Івановича на посаді президента Емітента. Строк, протягом якого Петрук С.І. перебував на посаді президента, – з 21.04.2008 р. Вказана особа є акціонером Емітента та володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента у розмірі 16,571983 % (1 010 891 голосуюча акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаду президента Емітента замість Петрук С.І. нікого не призначено (не обрано) у зв’язку із ліквідацією такої посади.

Файл повідомлення з ЕЦП: посилання для завантаження і перегляду

Читати далі

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (про зміну складу посадових осіб емітента)

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” від 25.11.2022 р. (Протокол № 29/22 від 25.11.2022 р.), у зв’язку із необхідністю відновити загальний кількісний склад наглядової ради, обрано з 28.11.2022 р. до закінчення  строку повноважень діючого складу наглядової ради (до 30.04.2024 р.) членом наглядової ради ПрАТ КУА “Карпати-інвест” Петрук Тетяну Миколаївну. Вказана особа є акціонером ПрАТ КУА “Карпати-інвест” та володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента у розмірі 46,742000 % (2 851 262 голосуючі акції). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Доцент кафедри природно-математичних дисциплін у Львівському інституті економіки і туризму.

Файл повідомлення з ЕЦП: посилання для завантаження і перегляду

Читати далі

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (про зміну складу посадових осіб емітента)

Файл повідомлення: посилання для завантаження і перегляду

Файл повідомлення з ЕЦП: посилання для завантаження і перегляду

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (про зміну складу посадових осіб емітента)

08.11.2021 р. у зв’язку із смертю Столмова Євгена Михайловича достроково припинено його повноваженя як члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” (код ЄДРПОУ – 22334753). Повноваження припинено на підставі абз.2 ч.1 ст.57 Закону України “Про акціонерні товариства” без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє Столмов Є.М. в статутному капіталі емітента – 0 %. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 30.04.2021 р. Замість особи, повноваження якої припинено (Столмова Є.М.), на займану ним посаду члена Наглядової ради ПрАТ КУА “Карпати-інвест” нікого не призначено (не обрано).

Файл повідомлення з ЕЦП: посилання для завантаження і перегляду

Читати далі