Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (про зміну складу посадових осіб емітента)

У зв’язку із внесенням змін до статуту Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” (далі – Емітент) (Протокол № 30 від 10.04.2023 р.), та внесенням у зв’язку із цим змін до штатного розпису Емітента (Протокол засідання наглядової ради № 18/23 від 14.04.2023 р.) виключено зі штатного розпису Емітента (ліквідовано) посаду президент та припинено повноваження Петрука Сергія Івановича на посаді президента Емітента. Строк, протягом якого Петрук С.І. перебував на посаді президента, – з 21.04.2008 р. Вказана особа є акціонером Емітента та володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента у розмірі 16,571983 % (1 010 891 голосуюча акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаду президента Емітента замість Петрук С.І. нікого не призначено (не обрано) у зв’язку із ліквідацією такої посади.

Файл повідомлення з ЕЦП: посилання для завантаження і перегляду