Загальні відомості про ПВІФ “АСС Капітал”:

 • повне найменування – Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «АСС Капітал»;
 • скорочене найменування – ПВІФ «АСС Капітал»;
 • код за ЄДРІСІ – 23300851;
 • дата реєстрації (внесення відомостей до ЄДРІСІ) – 07.02.2020 р.;
 • строк діяльності – 07.02.2020 р. – 07.02.2050 р.;
 • тип  закритий строковий;
 • вид – недиверсифікований венчурний;
 • загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів – 140.000.000,00 грн.;
 • кількість інвестиційних сертифікатів – 140.000.000 шт.;
 • номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 1,00 грн.;
 • форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна;
 • форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні;
 • компанія з управління активами – Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (код  ЄДРПОУ – 22334753).