Відомості про про зміну складу посадових осіб емітента

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” (далі – Емітент) від 17.04.2024 р. (Протокол № 31 від 17.04.2024 р.), у зв’язку із закінченням 30.04.2024 р. строку повноважень припинено повноваження голови та членів наглядової ради та обрано (переобрано) з 01.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р. голову та членів наглядової ради Емітента.

Детальна інформація у електронному документі, що додається:

Електронний документ з відомостями у форматі PDF та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду

Електронний документ з відомостями у машинозчитувальному форматі (XML) та з КЕП: посилання для завантаження і перегляду