СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ІНСТИТУТ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Свідоцтво НКЦПФР № 00577.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 23300577. Дата внесення відомостей – 26.12.2017 р.