Свідоцтво НКЦПФР про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Свідоцтво НКЦПФР № 00716.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 23300716. Дата внесення відомостей – 21.02.2019 р.