Відомості про депозитарну установу, що здійснює обслуговування рахунку у цінних паперах

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів».

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 09801546.

Місцезнаходження (поштова адреса) – 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1

Ліцензія НКЦПФР – серії АЕ № 263485 від 01.10.2013 р., рішення про видачу № 2182, строк дії: 12.10.2013 р.- необмежений

Контактні номери телефонів: (032) 245-64-21, (032) 235-06-40.