Інформація до 01.01.2020 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО КІЛЬКОСТІ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

Керуючись вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, на підставі отриманого від ПАТ “НДУ” переліку акціонерів, ПрАТ КУА “Карпати-інвест” повідомляє інформацію щодо кількості акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (19.04.2019 р.), а саме:

1) загальна кількість акцій – 6 100 000 шт.;

2) кількість голосуючих акцій – 6 100 000 шт.

Додатково повідомляємо, що статутний капітал ПрАТ КУА “Карпати-інвест” представлений одним типом акцій – прості іменні акції.

Повідомлення

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Приватногоакціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест”

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, №81 від 27.04.2018 року

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватногоакціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест”

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, №154 від 16.08.2017 року

Повідомлення

про чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами «Карпати-інвест»”

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 57 від 24 березня 2017 року.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, №235 від 14.12.2016 року

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, №211 від 10.11.2016 року

Повідомлення

про чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами «Карпати-інвест»”

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 179 від 26 вересня 2016 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опублікований в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 74 від 22 квітня 2016 року.

Повідомлення

про чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами «Карпати-інвест»”

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 53 від 24 березня 2016 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опублікований в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 77 від 29 квітня 2015 року.