Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 30.04.2021 р.

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства”, повідомляємо наступне.

Згідно із переліком акціонерів ПрАТ КУА “Карпати-інвест”, наданого ПАТ “НДУ”, станом на 26.04.2021 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства 30.04.2021 р.):

  • загальна кількість акцій Товариства – 6 100 000 шт.;
  • загальна кількість голосуючих акцій – 6 100 000 шт.

Статутний капітал ПрАТ КУА “Карпати-інвест” представлений одним типом акцій – прості іменні акції.