Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента

(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.05.2019

припинено повноваження

Голова Правління

Баскін Геннадій Юхимович

22334753

0

Зміст інформації:

Повноваження Голови Правління Баскіна Геннадія Юхимовича припинено на підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (протокол № 04/19 від 02.05.2019 р.), у зв’язку із закінченням строку повноважень та обранням (переобранням) складу Правлiння на новий строк. Вказана посадова особа не володіє акціями (часткою) в статутному капіталі ПрАТ КУА «Карпати-інвест». Непогашена  судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 12.12.2016 р.

02.05.2019

припинено повноваження

Член Правління

Наконечна Ірина Володимирівна

22334753

0

Зміст інформації:

Повноваження члена Правління Наконечної Ірини Володимирівни припинено на підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (протокол № 04/19 від 02.05.2019 р.), у зв’язку із закінченням строку повноважень та обранням (переобранням) складу Правлiння на новий строк. Вказана посадова особа не володіє акціями (часткою) в статутному капіталі ПрАТ КУА «Карпати-інвест». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді з 21.04.2016 р.

02.05.2019

припинено повноваження

Член Правління

Давидович Андрій Віталійович

22334753

0

Зміст інформації:

Повноваження члена Правління Давидовича Андрія Віталійовича припинено на підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (протокол № 04/19 від 02.05.2019 р.), у зв’язку із закінченням строку повноважень та обранням (переобранням) складу Правлiння на новий строк. Вказана посадова особа не володіє акціями (часткою) в статутному капіталі ПрАТ КУА «Карпати-інвест». Непогашена  судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 15.08.2017 р.

02.05.2019

обрано

Голова Правління

Баскін Геннадій Юхимович

22334753

0

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (протокол № 04/19 від 02.05.2019 р.), у зв’язку із закінченням строку повноважень та обранням (переобранням) складу Правлiння на новий строк, обрано з 06.05.2019 р. строком на 5 (п’ять) років Головою Правління ПрАТ КУА «Карпати-інвест» Баскіна Геннадія Юхимовича. Вказана посадова особа не володіє акціями (часткою) в статутному капіталі емітента. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПрАТ КУА «Карпати-інвест», заступник Голови Правління ПрАТ КУА «Карпати-інвест».

02.05.2019

обрано

Заступник

Голови Правління

Давидович Андрій Віталійович

22334753

0

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (протокол № 04/19 від 02.05.2019 р.), у зв’язку із закінченням строку повноважень та обранням (переобранням) складу Правлiння на новий строк, обрано з 06.05.2019 р. строком на 5 (п’ять) років заступником Голови Правління ПрАТ КУА «Карпати-інвест» Давидовича Андрія Віталійовича. Вказана посадова особа не володіє акціями (часткою) в статутному капіталі емітента. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: головний юрисконсульт ПрАТ КУА «Карпати-інвест», юрисконсульт ПрАТ КУА «Карпати-інвест», головний спецiалiст-юрисконсульт ЗТУ НКЦПФР.

02.05.2019

обрано

Член Правління

Наконечна Ірина Володимирівна

22334753

0

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (протокол № 04/19 від 02.05.2019 р.), у зв’язку із закінченням строку повноважень та обранням (переобранням) складу Правлiння на новий строк, обрано з 06.05.2019 р. Наконечну Ірину Володимирівну. Вказана посадова особа не володіє акціями (часткою) в статутному капіталі емітента. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПрАТ КУА «Карпати-iнвест», бухгалтер ТзОВ «Карпати-брок».