Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів ПрАТ КУА “Карпати-інвест”

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест», код ЄДРПОУ – 22334753 (далі – ПрАТ КУА «Карпати-інвест»/Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 29 листопада 2021 року о 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів‚ вул. Головацького, буд. 23А, (конференц-зал – к. № 37).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з 11.30 год. до 11.55 год. за вказаним місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.11.2021 р. (24:00 год.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів – заступник Голови Правління Давидович А.В.

Телефони для довідок: (032) 242-63-07, (067) 862-62-82.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша передбачена законодавством інформація за посиланням нижче:

Файл повідомлення: Повідомлення_2021
Файл з ЕЦП: Повідомлення_2021.pdf.p7s